اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=46b01f06-6baf-4173-a98a-edf224d359e3

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=7d56fc2a-cf36-487d-bd7e-6ab0b3dd3213

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=046cbc4e-66e1-4e80-abe6-33938f40eb4e

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=6a2c7701-2e75-4eac-8fc6-c86cc05fc5b9

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=8c121546-15ab-428d-be01-ad5e122a44b2

اطلاع‌رسانی همایش‌ها و کارگاه‌ها
آدرس Affilation مرکز

فارسی : مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

انگلیسی : Health Products Safety Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran