ارتباط با ما
 

مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی

تلفن تماس: 33663992-028

دورنگار: 33672783-028

پست الکترونیکی: hpsr@qums.ac.ir

نشانی: قزوین - بلوار آزادگان (غیاث آباد) - نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه – معاونت غذا و دارو – طبقه دوم - مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی

محل مرکز بر روی نقشه