طرح‌های در حال اجرا

¢ شیوع باکتری‌ استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

مجری:   سعید شهسواری

¢ بررسی آلودگی باکتری‌های مهم بیماری‌زای غذازاد در پنیر سنتی عرضه شده در سطح شهر قزوین

مجری:   دکتر پیمان قجربیگی

¢ بررسی میزان سولفات باقی‌مانده‌ی حاصل از مواد شوینده پودری بعد از عملیات آبکشی و شستشوی البسه

مجریان:   دکتر پیمان قجربیگی، دکتر اشرف حاج حسینی

¢ بررسی میزان باقیمانده فرمالدئید مواد شوینده بعد از عملیات آبکشی و شستشوی ظروف

مجریان:   دکتر پیمان قجربیگی، دکتر اشرف حاج حسینی

¢ ارزیابی اثر مهارکنندگی گیاهان سدر، گزنه، پرسیاوشان و خارخاسک بر فعالیت آنزیم 5-α ردوکتاز

مجریان:   دکتر پیمان قجربیگی، دکتر انوشه شریفان

¢ ارزیابی نگهدارنده‌های بنزوات سدیم و سوربات پتاسیم در رب‌های گوجه فرنگی فله‌ای با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) در شهر قزوین

مجریان:   دکتر پیمان قجربیگی، اعظم رحیمی نیارکی، علی سلطانی آبکنار

¢ بررسی شیوع و مقاومت آنتی‌بیوتیکی سالمونلا انتریتیدیس در تخم‌مرغ‌های عرضه شده‌ی شهر قزوین، سال1398

مجری:   دکتر پیمان قجربیگی

¢ ارزیابی کیفیت ماندگاری گوشت شترمرغ طی دوره نگهداری در فیلم دولایه حاوی پودر پوست انار به عنوان یک بسته‌بندی فعال

مجری:   دکتر رزاق محمودی

¢ ارزیابی اثر خواص ضد‌باکتریایی فیلم نانوسلولز حاوی پُست‌بیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس در بسته‌بندی فعال گوشت چرخ شده گاو

مجری:   دکتر رزاق محمودی

¢ بررسی تاثیر پوشش خوراکی حاوی باکتری‌های پروبیوتیک بر ویژگی‌های کیفی و پایداری نگهداری گوشت سینه مرغ عمل‌آوری شده پخته در طی نگهداری به صورت سرد (ºC4)

مجری:   دکتر پیمان قجربیگی

¢ ارزیابی مواجهه با 16 نوع محصول بهداشتی فردی در شهر قزوین

مجریان:   دکتر پیمان قجربیگی، صاحبه قنبری

¢ شیوع باکتری‌ استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

مجری:   سعید شهسواری

¢ بررسی میزان سولفات باقی‌مانده‌ی حاصل از مواد شوینده پودری بعد از عملیات آبکشی و شستشوی البسه

مجریان:   دکتر پیمان قجربیگی، دکتر اشرف حاج حسینی

¢ بررسی میزان باقیمانده فرمالدئید مواد شوینده بعد از عملیات آبکشی و شستشوی ظروف

مجریان:   دکتر پیمان قجربیگی، دکتر اشرف حاج حسینی