آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
راهنمای بازنگری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
راهنمای مراقبت و استفاده از حيوانات آزمايشگاهی در امور علمی جمهوری اسلامی ايران
نحوه استفاده از سلول های بنیادی
دستورالعمل استفاده از اطلاعات و داده‌های سلامت گردآوري شده توسط واحدهاي ستادي وزارت بهداشت و دانشگاه‌هاي علوم پزشکی
راهنمای ملی مطالعات غیربالینی در فرآورده‌های بیولوژیک (واکسن-بیوتکنولوژی دارویی)
آئین‌نامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1397
دستورالعمل ملي انتقال فرامرزي نمونه‌هاي زيست پزشکي با هدف پژوهشي
دستورالعمل دسترسی و استفاده از داده‌های برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی ایران
دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده 2 آیین‌نامه «تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان»
دستورالعمل پذیرش دانشجوی MPH در سال 1397
آئین‌نامه‌ برنامه پزشک پژوهشگر
ملاحظات ضروری در انجام پژوهش در حوزه حیوانات آزمایشگاهی
راهنمای ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در سال 1396
راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
راهنمای نگارش فرم ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی قزوین
آئین‌نامه اعطای گرنت تحقیقاتی به پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1396
آئین‌نامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1396
راهنمای ارزشیابی عملکرد فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در سال 1395
شیوه‌نامه حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکترا در قالب موضوعات مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها
آئین‌نامه و روند اجرایی حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی شرکت ملی گاز ایران