اطلاعیه‌های پژوهشی
الویت‌های پژوهشی کووید-19
لزوم صدور کد اخلاق در پژوهش برای انتشار Case Report و Pilot Studies
فراخوان طرح‌های پژوهشی سال 1399
پیش بینی هزینه خوراک حیوانات توسط پژوهشگران جهت انجام طرح‌های تحقیقاتی
نتایج ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال 1396
عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی (اولویت‌های سال 1397) شرکت ملی گاز ایران
فراخوان بورسیه‌های تحصیلی (scholarships) دولت سوئیس برای دانشجویان و محققان ایرانی
اولویت‌های پژوهشی سال 1397 دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
اولویت‌های پژوهشی استان قزوین در گروه‌های الف و ب در سال 1397
رتبه‌بندی مجلات علوم پزشکی کشور برحسب مقادیر Impact Factor سال 2017 آن‌ها همراه با سایر شاخص‌ها
فراخوان گرنت سرمایه اولیه: همکاری تحقیقاتی سوئیس با ایران و کشورهای جنوب آسیا
وضعیت مجلات علوم پزشکی کشور بر حسب مقادیر CiteScore سال 2017 و چارک در گروه موضوعی مربوطه
لیست عناوین اولویت‌های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
تاریخ‌های برگزاری جلسات شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1397
برنامه فلوشیپ پژوهشی Leibniz-DAAD (سال 2018 میلادی)
نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه‌بندی Webometrics در ژانویه سال 2018
نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر پایه استناد «گوگل اسکالر» در جولای 2017 (ویرایش چهارم)
نیازهای پژوهشی مصوب سال 1396 دستگاه‌های اجرایی استان قزوین
نحوه جستجو و استخراج شاخص‌های ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور (SCOPUS)
وضعیت مجلات علوم پزشکی کشور بر حسب مقادیر CiteScore سال 2016 و چارک گروه موضوعی مربوطه