طرح‌های در حال تصویب
 
  • اندازه‌گیری نگهدارنده‌های بنزوات سدیم و سوربات پتاسیم در رب‌های گوجه‌فرنگی فله‌ای با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) در شهر قزوین
            مجریان:   دکتر پیمان قجربیگی، اعظم رحیمی نیارکی، علی سلطانی آبکنار
  • شیوع آفلاتوکسین M1 در شیر خام، پاستوریزه و استریلیزه در  ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
            مجری:   سعید شهسواری
  • بررسی میزان باقیمانده آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین در نمونه‌های عسل مناطق مختلف استان قزوین
            مجری:   دکتر پیمان قجربیگی
  • شیوع باکتری بروسلا ملی تنسیس در پنیرهای سنتی ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
            مجری:   سعید شهسواری
  • طراحی و سنتز بیلدرهای (سازنده‌های) جدید و دوستدار محیط زیست در جهت بهبود و اصلاح فرمولاسیون شوینده‌ها
            مجریان:   دکتر پیمان قجربیگی، دکتر محمدرضا خان‌محمدی
  • ارزیابی مواجهه با 16 نوع محصول بهداشتی فردی در شهر قزوین

            مجریان:   دکتر پیمان قجربیگی، صاحبه قنبری