اخبار
آغاز فرآیند ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 95

1396/4/11 يكشنبه

ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با هدف ارتقاء کیفی و بهره گیری از شاخص های بین المللی تلاش می نماید تا توان رقابتی نظام تحقیقات مرتبط با سلامت را در عرصه های جهانی گسترش داده و موجبات بالندگی و رشد و شکوفایی هر چه بیشتر تحقیقات علوم پزشکی را فراهم آورد.
فرآیند"ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور درسال 1395" ، در شاخص های ارزیابی از ابتدای تیر ماه سالجاری آغاز گردید. در این فرآیند، شاخص های مربوط به محور تولید علم(برونداد پژوهشی، مقالات کیفی منتشر شده، رهبری انتشار، همکاری­های بین المللی، مقاله به ازای هر عضو هیأت علمی، تعداد کل استنادات در بازه 5 ساله، استندات به مقالات منتشر شده در سال 2016 و شاخص H دانشگاه) و شاخص های مربوط به حیطه ساختار (زیر ساخت پژوهش، توسعه ظرفیت نیروی انسانی، توسعه تحقیقات دانشجویی و اخلاق در پژوهش­های علوم پزشکی) بررسی و بر اساس شاخص های اعلام شده امتیازدهی می شوند.