اخبار
حضور سردبیر مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در گردهمایی علمی سالیانه انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور

1396/10/4 دوشنبه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر مرجان نصیری اصل عضو هیأت علمی و سردبیر مجله علمی- پژوهشی دانشگاه صبح روز پنجشنبه 30 آذرماه سال جاری در گردهمایی علمی سالیانه انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور شرکت کرد.

این گردهمایی با حضور دکتر فریدون عزیزی، رییس انجمن سردبیران مجلات پزشکی ایران، دکتر علی‌اکبر ساری، دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور، دکتر کیانوش خسروی، سردبیر مجله Applied Food Biotechnology، دکتر فروزان کریمی، عضو هیأت مدیره انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور و دکتر انجو، مدرس اخلاق دانشگاه شهید بهشتی، در پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

از مهمترین مباحث مطرح شده در این گردهمایی می‌توان به معرفی و تحلیل قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص پیشگیری و مقابله با تقلب علمی در تهیه آثار علمی، مسایل اخلاقی در نشر، نکات و اصول اخلاقی الزامی مورد نظر نمایه نامه‌های معتبر بین‌المللی اشاره کرد.