اخبار
دریافت جایزه ویژه انجمن علوم اعصاب ایران توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1396/10/4 دوشنبه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، علی سربازی دانشجوی رشته پزشکی این دانشگاه موفق به دریافت جایزه ویژه‌ در بخش جوایز انجمن علوم اعصاب ایران در ششمین کنگره تخصصی علوم اعصاب پایه و بالینی گردید.

بدین ترتیب نام کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در لیست برگزیدگان کشوری و فعال این حوزه تخصصی قرار گرفت.

این جایزه هر ساله به پژوهشگران برتر کمتر از ۳۵ سال در حوزه‌ تخصصی علوم اعصاب اهدا می گردد.

مقاله ارائه شده توسط علی سربازی در خصوص بیماری پارکینسون تحت نظر دکتر هاشم حق دوست، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و با همکاری مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بوده است.

ششمین کنگره تخصصی علوم اعصاب پایه و بالینی 29 آذر تا 1 دی ماه 1396 در مرکز همایش های رازی تهران برگزار شد.