اطلاعیه ها
برنامه چشم‌انداز 2020 (Horizon 2020)- بزرگترین برنامه تحقیقاتی و نوآوری در اتحادیه اروپا

1396/10/12 سه‌شنبه

بدین وسیله به آگاهی می‌رساند، برنامه چشم‌انداز 2020 به عنوان یک طرح ابتکاری اروپایی و بزرگترین برنامه تحقیقاتی و نوآوری در اتحادیه اروپا در مدت بیش از 7 سال (2014-2020) با بودجه 80 میلیارد یورو و با هدف جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و بهره‌مندی ایده‌های ناب از آزمایشگاه به بازار ارایه شده است. این برنامه در حال حاضر 7392 پروژه پژوهشی با بودجه 21/69 میلیارد یورو از 152 کشور جهان را تحت پوشش دارد.

هدف از این برنامه جامع، اطمینان از تولید علم در اروپا، برداشتن موانع بازدارنده نوآوری و همکاری بخش خصوصی و دولتی برای ایجاد نوآوری است. همکاری در قالب برنامه چشم‌انداز 2020 به دو صورت زیر قابل انجام است:

1.         جذب گرنت‌های تحقیقاتی

2.         همکاری به عنوان ارزیاب یا داور طرح‌های تحقیقاتی

خلاصه فارسی این برنامه در وبگاه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران به نشانی http://nimad.ac.ir/page/44/Horizon-2020 ارایه شده است.

همچنین تأکید می‌گردد، هرگونه کسب اطلاع بیشتر و پیگیری این برنامه فقط از طریق وبگاه اصلی برنامه چشم‌انداز ۲۰۲۰ به نشانی http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020 امکان‌پذیر است.