اطلاعیه ها
فهرست و مشخصات مجلات کشور خارج شده از PubMed و Scopus در چهار سال گذشته اعلام گردید.

1398/11/2 چهارشنبه

فهرست و مشخصات مجلات کشور خارج شده از PubMed و Scopus در چهار سال گذشته اعلام گردید

بدین‌وسیله به اطلاع اعضاء محترم هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین می‌رساند فهرست مجلات خارج شده علوم پزشکی کشور از بانک‌های اطلاعاتی PubMed و Scopus در چهار سال گذشته توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام گردید.

لازم به ذکر است با توجه به لزوم حفظ نمايه‌های مجلات، بایستی ترتيبی اتخاذ گردد تا از واگذاری و عقد قراردادهای نشر مجلات با ناشرين و موسساتی که بخش عمده‌ای از مجلات آن‌ها از بانک‌های اطلاعاتی معتبر خارج شده‌اند خودداری شود.

جهت دریافت فهرست و مشخصات مجلات کشور خارج شده از PubMed در چهار سال گذشته اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فهرست و مشخصات مجلات کشور خارج شده از Scopus در چهار سال گذشته اینجا کلیک نمایید.

 

 

آدرس پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

آدرس پورتال مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی: http://hpsr.qums.ac.ir