اخبار اسلایدی
بازخورد نتایج مطالعات و طرح‌های تحقیقاتی بایستی در سطح جامعه نمود داشته باشد

1398/8/4 شنبه

ششمین نشست شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی در روز پنج‌شنبه مورخ 25 مهر سال 1398 با حضور دکتر پیمان قجربیگی، رئیس مرکز، دکتر امیر پیمانی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین و اعضای شورای پژوهشی مرکز برگزار گردید. از آن‌جایی که اشاعه اطلاعات بخش مهمی از تولید دانش را تشکیل می‌دهد، در این نشست بر لزوم اطلاع‌رسانی درباره مطالعات و طرح‌های تحقیقاتی و ارائه بازخورد نتایج آن در سطح جامعه تأکید شد و مقرر گردید خلاصه کوتاهی از طرح‌های تحقیقاتی خاتمه‌یافته مرکز به زبان ساده و قابل فهم برای عموم جامعه در بخش تازه‌های علمی پورتال مرکز درج گردد. تصویب یک طرح تحقیقاتی هیأت علمی، خاتمه دو طرح تحقیقاتی هیأت علمی و تمدید دو طرح تحقیقاتی هیأت علمی از دیگر مصوبات این نشست بود.

 

 

آدرس پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

آدرس پورتال مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی: http://hpsr.qums.ac.ir