تازه‌های علمی
عارضه چشمی اتامبوتول

1398/6/12 سه‌شنبه

یکی از عوارض اتامبوتول، عارضه چشمی و نوریت اپتیک می‌باشد. حتی اگر این عارضه در ابتدا یک طرفه شروع شود، در نهایت دوطرفه می‌شود. این عارضه وابسته به دوز می‌باشد، برای مثال در دوزهای 15 mg/kg/day، کمتر از ۱٪ و در دوزهای بالاتر از 35 mg/kg/day ، حدود ۱۸٪ بیماران درگیری چشمی پیدا می‌کنند.

در اغلب موارد عارضه برگشت‌پذیر است اما در موارد کمی، آسیب دائمی خواهد بود. در صورت بروز عارضه چشمی، بایستی مصرف اتامبوتول قطع گردد.

 

 

آدرس پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

آدرس پورتال مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی: http://hpsr.qums.ac.ir