تازه‌های علمی
تداخلات داروی وارفارین با برخی گیاهان دارویی

1398/4/2 يكشنبه

استفاده از داروی شیمیایی وارفارین که از داروهای مربوط به بیماری قلبی–عروقی بوده و از تشکیل لخته در عروق بدن جلوگیری می‌نماید می‌تواند با ترکیبات گیاهی یا شیمیایی متعددی تداخل دارویی ایجاد نماید، و از آن‌جایی‌که پنجره‌ی درمانی این دارو بسیار باریک بوده و تغییرات جزئی می‌تواند غلظت آن را وارد محدوده‌ی خطرساز نماید، شناخت تداخلات مربوط به آن ضروری می‌باشد.

 

برای مثال به تعدادی از تداخلات این دارو با گیاهان دارویی اشاره می‌کنیم:

1-تداخل دارویی بین وارفارین و آّب گریپ‌فروت: می‌تواند موجب افزایش احتمال خونریزی در فرد شود و بنابراین بایستی از مصرف همزمان آن‌ها خودداری نمود.

2-تداخل وارفارین و پیاز: احتمال افزایش خطر خونریزی،توصیه به عدم مصرف همزمان

3- تداخل وارفارین و چای سبز: کاهش اثر ضدانعقادی وارفارین، بنابراین کاهش مصرف همزمان چای سبز با این دارو توصیه می‌شود.

4-تداخل وارفارین و زردچوبه: احتمال افزایش خطر خونریزی، توصیه به عدم مصرف همزمان وارفارین با دوزهای بالای زردچوبه

5-تداخل وارفارین و شنبلیله: احتمال افزایش خطر خونریزی، توصیه به عدم مصرف همزمان

6- تداخل وارفارین و کرفس: احتمال افزایش خطر خونریزی، توصیه به عدم مصرف همزمان

7- تداخل وارفارین و گل‌گاو‌زبان: احتمال افزایش خطر خونریزی، توصیه به عدم مصرف همزمان

 

 

آدرس پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

آدرس پورتال مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی: http://hpsr.qums.ac.ir