اخبار
گزارش عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اپیدمی ویروس کرونا

پس از شروع بحران جهانی ویروس کورونا ۲۰۱۹ در معاونت تحقیقات و فناوری ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته ملی تحقیقات COVID-19 چهت مدیریت و برنامه‌ریزی تحقیقات ملی، هدفمند و کاربردی بر روی COVID-19 شکل گرفت و درکارگروه‌های مختلف اقداماتی را به انجام رساند.

برای دریافت گزارش عملکرد این حوزه تا تاریخ ۲۰ آبان‌ماه ۱۳۹۹ اینجا کلیک کنید.
 

آدرس پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

آدرس پورتال مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی: http://hpsr.qums.ac.ir