تازه‌های علمی
بررسی میزان باقیمانده آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین در نمونه‌های عسل مناطق مختلف استان قزوین

در بررسی انجام شده در مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی بر روی عسل‌های مناطق مختلف استان مشخص گردید که 5% نمونه‌های مورد بررسی توسط کیت الایزا دارای آنتی‌بیوتیک بالاتر از حد مجاز بودند و از این میان تنها یک نمونه که با روش HPLC صحه‌گذاری گردید، حاوی بیش از ppb 40 آنتی‌بیوتیک بود.

آنتی‌بیوتیک‌ها ترکیبات حیاتی برای درمان و از بین بردن بیماری در انسان، حیوانات و گیاهان هستند. باقیمانده‌های آنتی‌بیوتیکی که منشأ کشاورزی دارند باید با دقت نظارت شوند زیرا می‌توانند به علت عوامل آلرژیک و سرطان‌زا اثرات نامطلوبی روی سلامت عمومی داشته باشند. همچنین ممکن است به مقاومت باکتری کمک کنند.

امروزه عسل در محیط‌های آلوده به مواد مختلف تولید می‌شود، منابع آلودگی می‌توانند محیط زیست و بذر باشند، آلودگی‌های محیط شامل آفت‌کش‌ها، فلزات سنگین، باکتری‌ها و مواد رادیواکتیو می‌باشند؛ این آلاینده‌ها در هوا، آب، خاک و گیاهان قرار دارد و از زنبورها به زنبورها منتقل می‌شوند. آنتی‌بیوتیک‌ها در عسل به طور گسترده‌ای یافت می‌شوند. درحالی‌که باقی‌مانده‌های آنتی‌بیوتیکی نیمه عمر نسبتاً طولانی را نشان می‌دهد، ممکن است به طور مستقیم بر سلامت مصرف‌کنندگان تاثیرگذار باشند و باعث واکنش‌های شدید در افراد حساس شوند.

در این مطالعه که توسط دکتر پیمان قجربیگی رئیس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی انجام پذیرفت، تعداد 80 نمونه عسل از مناطق مختلف استان قزوین (الموت شرقی، الموت غربی، تاکستان و آبیک) جمع‌آوری گردید. نمونه‌هایی که با روش ELISA دارای آنتی‌بیوتیک بالاتر از حد مجاز گزارش شدند، جهت تعیین میزان دقیق آنتی‌بیوتیک توسط روش HPLC سنجش گردیدند.

روش ELISA نشان داد که حداکثر و حداقل سطح باقی مانده تتراسایکلین به ترتیب ppb 40  و ppb 1.26 بود. مناطق دارای مقادیر بالاتر از LOD کیت شامل تاکستان (14.28٪)، آبیک (4.76٪) و الموت غربی (4.54٪) بودند. در نمونه‌های الموت شرقی، مقادیر آنتی بیوتیکی بالای LOD کیت یافت نشد.

نمونه‌های با مقادیر بالاتر از LOD کیت به روش ELISA، با استفاده از روش HPLC اندازه‌گیری شدند. طبق نتایج ELISA، از 80 نمونه عسل، 4 نمونه (5٪) بیش از بالاترین LOD کیت دارای آنتی بیوتیک بودند. این 4 نمونه با استفاده از روش HPLC مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج HPLC نشان داد که از 4 نمونه عسل، یک نمونه بیش‌تر و 3 نمونه کمتر از ppb 40 تتراسایکلین داشتند.

 

آدرس پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

آدرس پورتال مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی: http://hpsr.qums.ac.ir