تازه‌های علمی
بررسی اثر مهارکنندگی گیاهان سدر، گزنه، پرسیاوشان و خارخاسک به منظور کنترل فعالیت آنزیم مؤثر بر آلزایمر

در پژوهشی که با هدف بررسی اثر مهارکنندگی گیاهان سدر، گزنه، پرسیاوشان و خارخاسک به منظور کنترل فعالیت آنزیم 5-α ردوکتاز مؤثر بر بیماری آلزایمر، در مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی انجام شد، مشخص گردید ترکیبات فنلی عصاره گیاهان مورد بررسی، بر کنترل فعالیت آنزیم‌های موثر در بیماری‌هایی مانند آلزایمر اثر بازدارندگی دارند.

بیماری آلزایمر، یک بیماری شایع عصبی است که اثرات مضر روی مغز دارد و در نتیجه باعث از بین رفتن حافظه و اختلال در گفتار می‌شود.

در سال‌های اخیر بشر متوجه عوارض جانبی نامطلوب بسیاری از داروهای صناعی شده که نه تنها بر روی خود بیمار اثر نامطلوب گذاشته‌اند بلکه می‌توانند بر روی نسل‌های بعدی نیز اثر سوء داشته باشد. بدین جهت توجه و نگرشی جدید نسبت به استفاده از گیاهان دارویی با عوارض بسیار کمتر ایجاد شده است.

از آن‌جایی که کشور ایران از آب و هوای متنوع و شرایط جغرافیایی خاصی برخوردار است، گیاهان متعدد و در بعضی موارد منحصر به فرد در سراسر آن رشد می‌کنند که باعث ایجاد یک فلور کم نظیر در جهان شده است به طوری که ایران با دارا بودن نزدیک به 8000 گونه گیاهی، ذخیره‌ای عظیم و بالقوه از ترکیبات فعال بیولوژیک محسوب می‌گردد. یکی از بهترین بهره‌وری‌هایی که می‌توان از شرایط کم‌نظیر موجود نمود، انجام تحقیقات گسترده هر چه بیشتر در زمینه داروسازی است.

بر اساس نتایج این پژوهش، که توسط دکتر پیمان قجربیگی رئیس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی انجام پذیرفت، بیشترین اثر بازدارندگی مربوط به گیاه سدر و کمترین مربوط به عصاره خارخاسک بود. میزان ترکیبات فنولیک و خاصیت آنتی‌اکسیدانی در انواع عصاره گیاهان تعیین شد. لذا با توجه به میزان ترکیبات فنلی عصاره گیاهان مورد بررسی، می‌توان از آن‌ها در کنترل فعالیت آنزیم‌های مؤثر در بیماری‌هایی مانند آلزایمر استفاده کرد.

آدرس پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

آدرس پورتال مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی: http://hpsr.qums.ac.ir