اخبار
بازخورد نتایج مطالعات و طرح‌های تحقیقاتی بایستی در سطح جامعه نمود داشته باشد

ششمین نشست شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی در روز پنج‌شنبه مورخ 25 مهر سال 1398 با حضور دکتر پیمان قجربیگی، رئیس مرکز، دکتر امیر پیمانی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین و اعضای شورای پژوهشی مرکز برگزار گردید. از آن‌جایی که اشاعه اطلاعات بخش مهمی از تولید دانش را تشکیل می‌دهد، در این نشست بر لزوم اطلاع‌رسانی درباره مطالعات و طرح‌های تحقیقاتی و ارائه بازخورد نتایج آن در سطح جامعه تأکید شد و مقرر گردید خلاصه کوتاهی از طرح‌های تحقیقاتی خاتمه‌یافته مرکز به زبان ساده و قابل فهم برای عموم جامعه در بخش تازه‌های علمی پورتال مرکز درج گردد. تصویب یک طرح تحقیقاتی هیأت علمی، خاتمه دو طرح تحقیقاتی هیأت علمی و تمدید دو طرح تحقیقاتی هیأت علمی از دیگر مصوبات این نشست بود.

 

 

آدرس پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

آدرس پورتال مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی: http://hpsr.qums.ac.ir