شرح وظایف
شرح وظایف مرکز تحقیقات
 
ایجاد رابطه متقابل علمی و تحقیقاتی بین صنایع موجود در منطقه و کشور و دانشگاه ها از اهم شرح وظایف این مرکز می باشد؛ در این راستا انجام تحقیقات راهبردی و عملیاتی برای اطمینان از سلامتی و ایمنی محصولات بهداشتی جزء شرح وظایف این مرکز می باشد.
* برگزاری دوره های آموزشی با همکاری دانشگاه های داخلی و خارجی و اعضاء هیات علمی مرتبط جهت ارتقاء سطح ایمنی محصولات بهداشتی
* ارائه خدمات آزمایشگاهی، تخصصی در حیطه ایمنی محصولات بهداشتی و غذایی
* اجرای پروژه های منجر به افزایش ایمنی محصولات بهداشتی
* همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی و صنایع در حیطه های مورد علاقه
* تلاش در جهت کاهش وابستگی به محصولات وارداتی