رئیس مرکز

"دکتر پیمان قجربیگی"
سمت: رئیس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مدرک تحصیلی:
دکترای تخصصی
رشته تحصیلی:
بهداشت، ایمنی و کنترل مواد غذایی
لینک سامانه پژوهان
لینک سامانه علم سنجی
پست الکترونیک:  
pqajarbeygi@qums.ac.ir
تلفن:
02833663992
فاکس:
02833672783
آدرس:
قزوین، بلوار آزادگان (غیاث آباد)، نبش مفتح، ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه، مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
 سوابق علمی و پژوهشی