دکتر پیمان قجربیگی
رئیس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دکترای تخصصی بهداشت و ایمنی مواد غذایی
pqajarbeigi@qums.ac.ir
سوابق علمی
دکتر محمدرضا خانمحمدی
عضو هیات موسس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
دکترای تخصصی شیمی
ایمیل
سوابق علمی
دکتر رضا نجفی پور
عضو هیات موسس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دکترای تخصصی ژنتیک
ایمیل
سوابق علمی
دکتر امیر پیمانی
عضو هیات موسس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دکترای تخصصی میکروب شناسی
ایمیل
سوابق علمی
دکتر هاشم حقدوست یزدی
عضو هیات موسس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دکترای تخصصی فیزیولوژی
ایمیل
سوابق علمی
بيشتر
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 99
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53221069 تعداد بازديد زيرپورتال: 2651 اين زيرپورتال امروز: 72 سایت در امروز: 8494 اين صفحه امروز: 1