اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=9a427bf5-87dc-44be-b108-a311c98399aa

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=3cb4fe9f-0f1a-4911-8a30-cf958e7979f8

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=e062c4bb-e70d-4544-97d8-4f440894e2f6

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=4a68ad5b-060d-45bd-9282-f69c84c6ce15

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=61a3cf03-6d7c-49fe-894c-3817389a56b5

اطلاع‌رسانی همایش‌ها و کارگاه‌ها
آدرس Affilation مرکز

فارسی : مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

انگلیسی : Health Products Safety Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran