• ساعت : ۱۲:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ 
واكسن نورا تنها واكسن نوتركیب كاملا ایرانی تولید شده علیه كووید-19

جهت دریافت کامل مقاله، اینجا را کلیک نمایید.undefined


آدرس پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir
آدرس پورتال مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی: http://www.hpsr.qums.ac.ir

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

6.0.20.0
V6.0.20.0