• ساعت : ۱۲:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ 
هشتمین كنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران
محورهاي کنگره 

 

 علوم پایه

اپیدمیولوژی

تغذیه

فعالیت بدنی

مولفه های رفتاری- روانی

چاقی در کودکان و نوجوانان

چاقی در دوران پیش و حین بارداری

عوارض چاقی

چاقی و مولفه های اجتماعی

چاقی، تبلیغات و رسانه های عمومی

چاقی و کیفیت زندگی

مدیریت شهری و پیشگیری از چاقی

چاقی و ارتقائ سلامت

پیامدهای اقتصادی چاقی

پیشگیری از چاقی

چاقی: سیاستگذاری و مداخلات

دارو درمانی در چاقی

درمانهای جراحی چاقی

آینده نگاری و سناریوی ملی آینده چاقی و عوارض آن در کشور


ایمیل: info@obesitycongress2023.ir

سایت: www.obesitycongress2023.ir

 

3ffb0dc815991c8d38897e4c50df26a2644951dc.jpg


  آدرس پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir
آدرس پورتال مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی: http://www.hpsr.qums.ac.ir

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

6.0.20.0
V6.0.20.0