• ساعت : ۱۳:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ 
سومین جشنواره طب ایرانی

با توجه به نام‌گذاری سال  1401با عنوان «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین» از سوی مقام معظم رهبری و بومی بودن مکتب غنی طب ایرانی؛ دبیرخانه دائم سومین جشنواره طب ایرانی شعار این دوره از جشنواره را متناسب با ظرفیت‌های بالقوه طب ایرانی در تولید، کارآفرینی و فناوری‌های دانش‌بنیان، «طب ایرانی؛ توسعه پایدار و تولید دانش‌بنیان» اعلام کرد. سومین جشنواره طب ایرانی با محورهای آموزش، پژوهش، درمان، فناوری، بین الملل، پیشکسوت، فرهنگ و هنر و ویژه در 1401 برگزار خواهد شد که دو محور فناوری و محور بین الملل به محورهای این دوره از جشنواره اضافه شده اند. باتوجه به اهمیت فرزندآوری؛ موضوع محور ویژه سومین جشنواره طب ایرانی، "جوانی جمعیت" اختصاص یافت.

برای ورود یا ثبت نام از طریق لینک اقدام نمایید.

4937-20221210130056261.jpg


آدرس پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir
آدرس پورتال مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی: http://www.hpsr.qums.ac.ir

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

6.0.20.0
V6.0.20.0