• ساعت : ۵:۵۳:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ 
  • کد خبر : ۳۸۷۳
بررسی شیوع و مقاومت آنتی‌بیوتیكی سالمونلا انتریتیدیس در تخم‌مرغ‌های عرضه شده‌ی شهر قزوین در سال 1398

با توجه به میزان بالای مصرف تخم‌مرغ، کم‌هزینه بودن آن، احتمال آلودگی زیاد تخم مرغ و مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری، خطر ابتلا به سویه‌های سالمونلا برای سلامت عمومی زیاد است اطلاعات موجود در مورد تنوع سروتیپ‌ها، مقاومت ضدمیکروبی گونه‌های سالمونلا در غذاهای آلوده از جمله تخم مرغ در ایران نادر است. در همین راستا، مطالعه‌ای با هدف بررسی شیوع آلودگی و مقاومت آنتی‌بیوتیکی سالمونلا انتریتیدیس در تخم مرغ‌های صنعتی شانه‌ای و بسته‌بندی تهیه شده از مراکز عرضه تخم‌مرغ در شهر قزوین انجام شد.
بر اساس نتایج این پژوهش، که توسط دکتر پیمان قجربیگی رئیس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی انجام پذیرفت، هیچ آلودگی سالمونلا در پوسته تخم‌مرغ بسته‌بندی شده و شانه‌ای وجود نداشت. از سویی دیگر، 10 درصد از محتوای ‌نمونه‌ها مثبت بودند که شامل 5 درصد از محتوای تخم‌مرغ‌های بسته‌بندی شده و 5 درصد از محتویات تخم‌مرغ‌های شانه‌ای بود. همچنین جدایه‌های شناسایی شده از نمونه‌های مثبت، سروتیپ سالمونلا تیفی‌موریوم بودند که می‌تواند به عنوان ارزیابی خطر بیماری‌های احتمالی ناشی از مواد غذایی در انسان مرتبط با مصرف تخم مرغ آلوده در نظر گرفته شود. آلودگی پوسته به طور قابل توجهی کمتر از آلودگی محتوا بود. در پایان می‌توان نتیجه گرفت تفاوت معنی داری بین تخم‌مرغ شانه‌ای و تخم‌مرغ بسته‌بندی شده وجود نداشت و بین آلودگی پوسته و آلودگی محتوای هر دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین ایزوله‌های سالمونلا به آمپی‌سیلین مقاوم بودند.
مستندات و نتایج این پژوهش می‌تواند در برنامه‌ریزی برای دستورالعمل‌ها و برنامه‌های آموزشی به ارگان‌های نظارتی مانند سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت جهت کاهش بار سالمونلا موجود در نمونه تخم‌مرغ‌های شانه‌ای و بسته‌بندی عرضه شده کمک کند. استفاده از یافته‌های این تحقیق به منظور شناسایی سالمونلا مقاوم به بتالاکتام و کاهش بار مالی در درمان بیماری‌های ایجاد شده ناشی از این پاتوژن پیشنهاد می‌شود. 


آدرس پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir
آدرس پورتال مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی: http://hpsr.qums.ac.ir

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V6.0.9.0