• ساعت : ۱۳:۳۲:۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ 
  • کد خبر : ۶۵۶۶
بررسی ابعاد اعتقاد بهداشتی در بیماران مبتلا به دیابت: مرور نظام مند و فراتحلیل

آمار بالای مبتلایان به دیابت و هزینه نظام‌های سلامت برای مرتفع کردن عوارض آن اهمیت توجه به این بیماری را نشان می‌دهد. تاکنون در کشورهای مختلف، سیاست‌های بسیاری جهت شناسایی زود هنگام و کنترل انواع مختلف دیابت تدوین شده‌اند که متأسفانه بسیاری از آن‌ها نقش آگاهی و رفتار بیمار را نادیده گرفته‌اند. باور و دانش بیمار نسبت به بیماری خود از هر عامل دیگری تعیین کننده‌تر است.
ابعاد اعتقاد بهداشتی حول شناخت کامل بیماری و عوارض آن متمرکز هستند و از همه مهمتر اینکه به طور مستقیم رفتارهای مرتبط با سلامت را تحت تأثیر قرار می‌دهند و سبب سوق دادن آن‌ها در جهت مثبت و متعاقباً کنترل بیماری می‌شوند. این مفهوم که تاکنون یکی از مورد توجه‌ترین مفاهیم در مطالعات مربوط به بیماران مبتلا به دیابت بوده است دارای این مزیت است که به راحتی قابل آموزش دادن و یادگیری است.
با توجه به این که پیش از تدوین هر آموزشی ابتدا می بایست نیازسنجی و برآورد وضع موجود در اولویت قرار گیرد؛ مطالعه حاضر با هدف مرور نظام‌مند وضعیت ابعاد اعتقاد بهداشتی بیماران مبتلا به دیابت در سطح بین المللی با استفاده از روش متاآنالیز، در مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی انجام شد.
از مهم‌ترین یافته‌های این مطالعه، که توسط دکتر امید خسروی‌زاده عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی انجام شد، می‌توان به نقش آگاهی کامل نسبت به وضعیت فعلی و شناسایی ابعاد ضعیف و قوی اعتقاد بهداشتی در کنترل این بیماری مزمن و پرآسیب، پیشگیری از عوارض بیماری دیابت و کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از عدم کنترل دیابت طراحی اقدامات کنترلی صحیح بیماری دیابت اشاره کرد.
سیاست گذاران و تصمیم‌گیرندگان در زمینه بهداشت و کنترل بیماری‌های غیرواگیر باید بر نقش آگاهی بیماران از بیماری خود تمرکز کرده و در بهبود آن تلاش کنند. در این میان بعد "حساسیت درک شده" نیاز به توجه بیشتری دارد. می‌توان از راهکارهایی مانند برگزاری کلاس‌های آموزشی و استفاده از زیرساخت‌های فناوری برای ارتقا این مفهوم استفاده شود. تمرکز بر آموزش بیماران مبتلا به دیابت در جهت اصلاح رفتارهای سلامت و استقرار یک سیستم بیمارمحور در مبارزه با بیماری‌های مزمن توصیه می‌شود. 


آدرس پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir
آدرس پورتال مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی: http://hpsr.qums.ac.ir

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0