کد خبر : ۲۹۳۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ 
۹:۳۷:۵۸
کد خبر : ۲۹۳۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ 
۹:۴۱:۱۰
بر اساس نتایج این پژوهش، که توسط دکتر پیمان قجربیگی رئیس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی، انجام پذیرفت و با توجه به میزان فرمالدئید باقیمانده بر روی ظروف پس از آبکشی می‌توان روش و فرمولاسیون جد ...
کد خبر : ۲۹۴۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ 
۹:۴۴:۴۹
بر اساس نتایج این پژوهش، که توسط دکتر پیمان قجربیگی رئیس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی انجام پذیرفت، بیشترین اثر بازدارندگی مربوط به گیاه سدر و کمترین مربوط به عصاره خارخاسک بود. میزان ترکیبا ...

گروه دورانV6.0.9.0