راهنمای تهیه مستندات مربوط به نمایه شدن مجلات در ISI Web of Science
باتوجه به اینکه درحال حاضر امکان دسترسی به ISI Web of Science در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشوروجود ندارد، برای ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی، درخصوص تهیه و ارائه مستندات مربوط به نمایه شدن مجلات موارد ذیل پیشنهاد می‌گردد:

بانک اطلاعاتی ISI Web of Science از سه زیر مجموعه

  • Science Citation Index Expanded (SCIE)
  • Social Science Citation Index (SSCI) 
  • Art & Humanities Citation Index (A&HCI)

تشکیل شده است که مجلات هر موضوع دربانک اطلاعاتی مربوطه قابل بازیابی است.

البته اکثر نشریات علوم پزشکی ایندکس شده در ISI Web of Science در لینک اول قابل بازیابی هستند. به عبارت دیگر فهرست آن گروه ازمجلاتی که در ISI Web of Science نمایه می‌شوند در یکی ازسه لینک زیر قابل بازیابی هستند. کافی است مجله موردنظر خود را درصفحه لینک مربوطه جستجو کرده و پس از بازیابی مجله ازآن صفحه یک پرینت تهیه نمایید.
برای جستجوی مجله کافی است لینک مربوطه را باز کرده سپس برروی دکمه Search در صفحه مربوطه کلیک نمائید درصفحه جستجو، امکان بازیابی مجله براساس عنوان مجله و یا ISSN وجود خواهد داشت.

زیر مجموعه Science Citation Index Expanded (SCIE) از ISI Web of Science

زیرمجموعه Social Science Citation Index (SSCI) از ISI Web of Science

زیرمجموعه Art & Humanities Citation Index (A&HCI) از ISI Web of Science
 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0