• ساعت : ۹:۳۴:۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ 
اطلاعیه دفتر "ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه"

بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه می‌رساند، دفتر "ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه" در نظر دارد توانمندی‌ها و خدمات اجرایی و درآمد ساز قابل ‌ارائه توسط اعضای محترم هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه را شناسایی و شرایط برای برقراری ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه را فراهم نماید. لذا ضروری است ضمن گردآوری عناوین توانمندی‌ و خدمات، شرح خدمات و اطلاعات حاصله قابل‌ارائه را به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ارسال فرمایند.


آدرس پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir
آدرس پورتال مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی: http://hpsr.qums.ac.ir
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0