تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ 
۱۳:۱۳:۲۳
دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی کشور به عنوان «دبیر هیات اجرایی بیست و هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی» منصوب شد.
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ 
۹:۳۴:۳
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ 
۸:۵۷:۴

گروه دورانV6.0.9.0