روند تصویب طرح‌های تحقیقاتی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی


  1. ارسال طرح تحقیقاتی در قالب پرسشنامه طرح تحقیقاتی هیأت علمی به سامانه جامع پژوهش دانشگاه علوم پزشکی قزوین (نمونه فرم پیش‌نویس طرح پژوهشی هیأت علمی):

  پرسشنامه طرح تحقیقاتی باید به‌طور کامل و بدون هرگونه تغییر در اصل پرسشنامه تکمیل شده باشد؛ مراجع براساس سیستم ونکوور بصورت پی‌درپی و براساس استفاده در متن شماره‌گذاری شده و کد مربوطه در متن پروپوزال قید شود؛ فرم جمع‌آوری اطلاعات و رضایت‌نامه کتبی آگاهانه در صورت لزوم ضمیمه باشد؛ فونت پروپوزال نگارش شده بی‌نازنین باشد (نمونه فرم رضایت‌نامه طرح تحقیقاتی).
  رعایت موازین اخلاقی در پژوهش الزامی است و مجریان باید حتماً قبل از اجرای طرح‌های تحقیقاتی، اصول اخلاقی را مورد توجه قرار دهند.
  درصورتی‌که طرح تحقیقاتی مربوط به پایان‌نامه‌ای باشد که واحد درسی برای اساتید راهنما، مشاور و ... محسوب می‌شود، بایستی هزینه‌های پرسنلی از هزینه کل طرح، کسر گردد.
  حق الزحمه تحقیقاتی برای هر ساعت تحقیق بایستی به شرح ذیل باشد:
  -اعضای هیأت علمی: یک پنجاهم حقوق شامل دو بند ردیف اول حکم (حقوق و فوق العاده مخصوص)

  -اعضای غیر هیأت علمی:           کارشناسی: 25000 ریال

                                               کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای: 30000 ریال

                                                    PhD، تخصص و فوق تخصص: 35000 ریال

  طرح به سامانه پژوهش مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی ارسال گردد.


  2. بررسی اولیه توسط کارشناسان و رئیس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی

  3. داوری مقدماتی طرح تحقیقاتی از نظر علمی و آماری توسط حداقل 3 داور

  4. اصلاح طرح تحقیقاتی توسط مجری با توجه به نظرات داوران

  5. داوری نهایی طرح تحقیقاتی جهت بررسی مطابقت اصلاحات با نظرات داوران

  6. مطرح شدن طرح تحقیقاتی در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی

  7. ابلاغ نظر شورا به مجریان طرح، در صورت نیاز به اصلاح

  8. مطرح شدن طرح تحقیقاتی در شورای اخلاق پزشکی دانشگاه

  9. ارجاع طرح تحقیقاتی به شورای پژوهشی دانشگاه درصورت تصویب

  10. عقد قرارداد پژوهشی

  11. پرداخت هزینه وسایل و آزمایش‌ها طبق پروپوزال مصوب و در صورت تأیید ناظر طرح (نمونه فرم درخواست هزینه‌های مواد و وسایل طرح)

  12. ارائه گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی توسط مجریان بر اساس طول مدت اجرای طرح در سه مرحله (نمونه فرم گزارش پیشرفت)

  13. ارائه گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، یک ماه قبل از پایان مدت قرارداد به همراه تأییدیه ناظر طرح به صورت تایپ شده (نمونه فرم تأیید ناظر)

  14. ارائه گزارش خاتمه طرح تحقیقاتی به همراه مقالات چاپ شده منتج از طرح و فایل چکیده کامل فارسی حاصل از طرح (نمونه فرم گزارش خاتمه طرح)

  15. ارائه نتایج کاربردی طرح تحقیقاتی (نمونه فرم ترجمان دانش)


  گروه دورانV6.0.9.0