در سطح ملّی: تبدیل شدن به مرکز تحقیقاتی مرجع کشور در حوزه سلامت و ایمنی محصولات آرایشی و بهداشتی

    در سطح منطقه‏‌ای: تبدیل شدن به برترین مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی در میان کشورهای منطقه شرق مدیترانه

    در سطح جهانی: تبدیل شدن به یکی از مراکز مورد تأیید و مرجع در حوزه سلامت و ایمنی محصولات آرایشی و بهداشتی


    گروه دورانV6.0.9.0