در سطح ملّی: تبدیل شدن به مرکز تحقیقاتی مرجع کشور در حوزه سلامت و ایمنی محصولات سلامت‌محور

    در سطح منطقه‏‌ای: تبدیل شدن به برترین مرکز تحقیقات ایمنی محصولات سلامت‌محور در میان کشورهای منطقه شرق مدیترانه

    در سطح جهانی: تبدیل شدن به یکی از مراکز مورد تأیید و مرجع در حوزه سلامت و ایمنی محصولات سلامت‌محور


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0