1- توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم "ایمنی محصولات بهداشتی"
  2- افزایش توسعه ایمنی محصولات بهداشتی تولید داخل
  3- جمع‌آوری، تنظیم و طبقه‌بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آن‌ها
  4- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه ایمنی محصولات بهداشتی
  5- ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین
  6- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور
  7- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
  8- کمک علمی و تحقیقاتی به صنایع مرتبط و همکاری با ایشان
  9- انجام پژوهش‌های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی
  10- تلاش در جهت کاهش وابستگی به محصولات وارداتی


  گروه دورانV6.0.9.0