عنوان مقاله: تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر شاخص‌های زایمان طبیعی و سزارین: تحلیل سری زمانی منقطع در یک بیمارستان خصوصی تهران

    نویسندگان: سمیرا رئوفی، امید خسروی‌زاده، بهمن احدی‌نژاد، سعید خان‌محمدی، صدیقه عارفی، سعید شهسواری*

    نام مجله: مجله زنان: مامائی و نازایی/دوره 23، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 59-51


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0