• حمایت از انجام پژوهش‌های مرتبط با سلامت و ایمنی محصولات آرایشی و بهداشتی
  • برقراری ارتباط و تبادل دانش با سایر مراکز تحقیقاتی در سطح ملی و بین‌المللی
  • ایجاد و گسترش ارتباط مستمر با مراكز تصمیم‌گیری كلان در زمینه سلامت و ایمنی محصولات آرایشی و بهداشتی و مشاركت فعال در این زمینه
  • ایجاد و گسترش شبکه علمی متخصصین سلامت و ایمنی محصولات آرایشی و بهداشتی
  • تلاش در جهت انتقال فناوری‌های روز دنیا در زمینه سلامت و ایمنی محصولات آرایشی و بهداشتی و بومی‌سازی آن‌ها
  • راه‌اندازی و اعتبارسنجی روش‌های نوین در بررسی و کنترل کیفیت محصولات آرایشی و بهداشتی
  • اطمینان از دسترسی و دستیابی آحاد جامعه به محصولات آرایشی و بهداشتی ایمن و سالم
  • برقراری ارتباطات و همکاری‌های ملی و بین‌المللی برای تضمین سلامت و ایمنی محصولات آرایشی و بهداشتی در حال مبادله و مصرف در دهکده جهانی

  گروه دورانV6.0.9.0