• حمایت از انجام پژوهش‌های مرتبط با سلامت و ایمنی محصولات سلامت‌محور
  • برقراری ارتباط و تبادل دانش با سایر مراکز تحقیقاتی در سطح ملی و بین‌المللی
  • ایجاد و گسترش ارتباط مستمر با مراكز تصمیم‌گیری كلان در زمینه سلامت و ایمنی محصولات سلامت‌محور و مشاركت فعال در این زمینه
  • ایجاد و گسترش شبکه علمی متخصصین سلامت و ایمنی محصولات سلامت‌محور
  • تلاش در جهت انتقال فناوری‌های روز دنیا در زمینه سلامت و ایمنی محصولات سلامت‌محور و بومی‌سازی آن‌ها
  • راه‌اندازی و اعتبارسنجی روش‌های نوین در بررسی و کنترل کیفیت محصولات سلامت‌محور
  • اطمینان از دسترسی و دستیابی آحاد جامعه به محصولات سلامت‌محور ایمن و سالم
  • برقراری ارتباطات و همکاری‌های ملی و بین‌المللی برای تضمین سلامت و ایمنی محصولات سلامت‌محور در حال مبادله و مصرف در دهکده جهانی

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0