عنوان مقاله:  تاثیر شستشوی پوسته تخم مرغ با آب سرد بر کیفیت فیزیکوشیمیایی آن طی مدت نگهداری در یخچال
  نویسندگان:
  نسیم بیگلري خوشمرام، دکتر رزاق محمودي*، دکتر پیمان قجربیگی، هاجر خدمتی مرصع، حاتم ابراهیمی
  نام مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین/ سال بیست و دوم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 30-24


  عنوان مقاله: بررسی تاثیر شستشوی پوسته تخم مرغ با آب سرد بر آلودگی سالمونلا در پوسته و محتویات آن
  نویسندگان:
  هاجر خدمتی مرصع، دکتر رزاق محمودي*، دکتر پیمان قجربیگی، نسیم بیگلري خوش مرام، نرگس عباسی، شقایق موسوي
  نام مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین/ سال بیست و دوم، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 89-83


  عنوان مقاله: تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر و اسانس دانه گیاه زنیان بر ویژگی‌های میکروبی، فیزیکوشیمیایى و حسى توت فرنگى تازه طى انبارمانى
  نویسندگان:
  مینا پنجی، پیمان قجربیگی، رزاق محمودي*، سعید شهسواري
  نام مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان /دوره بیست و سوم، مهر و آبان 1397، صفحه 56-53


  عنوان مقاله: بررسی و اندازه‌گیری بی فنیل‌های پلی کلرینه در تخم مرغ با استفاده از روش GC-MS
  نویسندگان:
  مهسا احمدلو، نبی شریعتی‌فر، رزاق محمودي، پیمان قجربیگی*، مجتبی موذن، آرش اکبرزاده، شاهرخ نظم‌آرا، سینا دوبرادران
  نام مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران /دوره بیست و هشتم، شماره 168، دی 1397، صفحه 81-62


  عنوان مقاله: طراحی سیستم هوشمند برای تشخیص بیماری دیابت با استفاده از رویکرد داده‌کاوی: گزارش کوتاه
  نویسندگان:
  روح‌الله کلهر، اصغر مرتضی‌قلی، فاطمه ناجی، سعید شهسواری، محمد زکریا کیایی*
  نام مجله: مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اسفند 1397، دوره 76، شماره 12، صفحه‌های 827 تا 831


  عنوان مقاله: ترکیبات شیمیایی، خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس گیاه مرزنجوش بخارایی
  ( Origanum vulgar ssp. gracile ( در محیط آزمایشگاهی)

  نویسندگان: فایق مولودی، محمد علیزاده خالدآباد، رزاق محمودی، محمود رضازاد باری

  نام مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، مهر 1397،دوره بیستم، شمارة 10، صفحه 36-44


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0