"دکتر رزاق محمودی"
  سمت: معاون علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات سلامت‌محور
  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته تحصیلی: بهداشت، ایمنی و کنترل مواد غذایی

  پست الکترونیک: r.mahmodi@qums.ac.ir
  تلفن: 02833237269
  فاکس: 02833345862
  آدرس: قزوین، پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده بهداشت، دفتر ریاست دانشکده


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0