"دکتر پیمان قجربیگی"
  سمت: رئیس مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته تحصیلی: بهداشت، ایمنی و کنترل مواد غذایی
  لینک سامانه پژوهان
  لینک سامانه علم سنجی
  پست الکترونیک:  pqajarbeygi@qums.ac.ir
  تلفن: 02833663992
  فاکس: 02833672783
  آدرس: قزوین، بلوار آزادگان (غیاث آباد)، نبش مفتح، ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه، مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی

    سوابق علمی و پژوهشی


  گروه دورانV6.0.9.0