عنوان مقاله: بررسی فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بستنی سنتی و دستگاهی عرضه شده در شهر قزوین در سال 97-1396: یک گزارش کوتاه
  نویسندگان:
  حاتم ابراهیمی، رزاق محمودی*، پیمان قجربیگی، سعید شهسواری، شقایق موسوی، نسیم بیگلری خوش‌مرام
  نام مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان/دوره 18، مهر 1398، صفحه 728-721


  عنوان مقاله: ارزیابی خصوصیات شیمیایی، حسی و ماندگاری لاکتوباسیلوس پلانتاروم در آبمیوه هلو
  نویسندگان:
  آناهیتا حسین پور، سعید شهسواری، رزاق محمودی*
  نام مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین/ مهر و آبان 1398، دوره 23، شماره 4، صفحه 351-342


  عنوان مقاله: حضور هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای در دوغ
  نویسندگان:
  امین کیانی، نبی شریعتی‌فر، سعید شهسواری، مهسا احمدلو، مجتبی موذن*
  نام مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران/دوره بیست و نهم، شماره 178، آبان سال 1398، صفحه 23-10


  عنوان مقاله: تعیین آلودگی لیستریا مونوسیتوژنز در پنیرهای سنتی عرضه شده در شهر قزوین
  نویسندگان:
  هاجر خدمتی مرصع، رزاق محمودی*، پیمان قجربیگی، شقایق موسوی، سعید شهسواری، نرگس عباسی، ندا سرفلاح
  نام مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران/دوره بیست و نهم، شماره 178، آبان سال 1398، صفحه 126-115


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0