عنوان مقاله: بررسی مقایسه‌ای اثرات ضد باکتریایی عصاره‌های الکلی گشنیز و بولاغ اوتی علیه برخی باکتری‌های پاتوزن غذازاد
  نویسندگان:
  سعید فرشباف درهمی، مهدی قیامی راد، رزاق محمودی*، محمدرضا اسدی ناداری
  نام مجله: نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی/دوره سیزدهم، شماره دوم، 1396، پیاپی 35: 55-47
   

   


  عنوان مقاله: اسانس‌های گیاهی به‌عنوان ترکیبات دارویی طبیعی: مقاله مروری
  نویسندگان:
  احسان عالی، رزاق محمودی، مسعود کاظمی‌نیا، رضا حضرتی، فرزین آذرپی
  نام مجله: مجله‌ دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهر 1396، دوره 75، شماره 7، صفحه‌های 480 تا 489
   

   


  عنوان مقاله: بررسی وضعیت آلودگی سرب و کادمیوم در نمونه شیرهاي خام و برخی فرآورده‌هاي لبنی استان همدان طی سال‌هاي 1393-1392
  نویسندگان:
  محمدرضا پژوهی الموتی، رزاق محمودی، عباسعلی ساری، صغری ولی‌زاده، راضیه کیانی
  نام مجله: مجله سلامت و بهداشت، سال هشتم، شماره اول، بهار 1396، صفحه 34-27
   

   


  عنوان مقاله: مروری بر خواص کاربردی عطرمایه گیاهان تیره نعناع در مواد غذایی
  نویسندگان:
  مسعود کاظمی‌نیا، رزاق محمودی، پیمان قجربیگی
  نام مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال بیست و یکم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 73-61


  گروه دورانV6.0.9.0